Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 1)– Sau khi nghiên cứu mặt bằng các tầng của căn biệt thự (hình dung hình khôi của ngôi nhà) ta bắt đầu dựng hình.
Trong bài này có các phần sau:
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 2)


Sau khi đưa MBT1 vào, ta đưa Mặt đứng hướng tây(MD HT), mặt đứng hướng Nam(MD HN) và mặt bằng tầng 2 vào.
Khi các bạn tạo các Plane trên các mặt đứng – các điểm dóng chưa chính xác với nhau, ta phải di chuyển chúng trùng với các điểm trên mặt bằng.
– Dùng lệnh di chuyển ( Select and Move) – phím “W”.
– Chọn các mặt đứng và di chuyển. khi click vào đối tượng, trên đối tượng đó sẽ hiện ra 1 hệ trục toạ độ( xyz) – Biểu tượng này dùng để di chuyển đối tượng – Các bạn “rà” chuột lên biểu tượng đó, phần nào sáng lên(màu vàng)
Tức là ta sẽ di chuyển đối tượng theo phương đó hoặc trên 1 mặt phẳng nhất định.Trong hình tôi đang di chuyển đối tượng trên mặt phẳng XY
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 3)


– Sau khi hoàn tất phần 1 (đưa bản vẽ TK vào 3DS Max)
ta tiếp tục phần 2 phần này quan trọng nhất nên tôi sẽ phân tích và hướng dẫn kỷ hơn .
Thực ra các bạn cũng không cần làm gióng hệt tôi, vì như thế sức sáng tạo trọng 3DMax sẽ bị hạn chế. Khi nắm được các phần cơ bản rồi thì thao tác trong 3d không quan trọng, cái quan trọng là sẽ ứng dụng như thế nào vào thực tế công việc.
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 4)


Sau khi vẽ được cái Spline đặt tên là “Mong” – Chúng ta sẽ nâng chiều cao của nó lên bằng lệnh Extrude, lệnh này nằm trong bảng Modifier ==>Modifier List
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 1)– Sau khi nghiên cứu mặt bằng các tầng của căn biệt thự (hình dung hình khôi của ngôi nhà) ta bắt đầu dựng hình.
Trong bài này có các phần sau:
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 2)


Sau khi đưa MBT1 vào, ta đưa Mặt đứng hướng tây(MD HT), mặt đứng hướng Nam(MD HN) và mặt bằng tầng 2 vào.
Khi các bạn tạo các Plane trên các mặt đứng – các điểm dóng chưa chính xác với nhau, ta phải di chuyển chúng trùng với các điểm trên mặt bằng.
– Dùng lệnh di chuyển ( Select and Move) – phím “W”.
– Chọn các mặt đứng và di chuyển. khi click vào đối tượng, trên đối tượng đó sẽ hiện ra 1 hệ trục toạ độ( xyz) – Biểu tượng này dùng để di chuyển đối tượng – Các bạn “rà” chuột lên biểu tượng đó, phần nào sáng lên(màu vàng)
Tức là ta sẽ di chuyển đối tượng theo phương đó hoặc trên 1 mặt phẳng nhất định.Trong hình tôi đang di chuyển đối tượng trên mặt phẳng XY
Thêm

Xây dựng mô hình biệt thự bằng 3dmax (phần 3)


– Sau khi hoàn tất phần 1 (đưa bản vẽ TK vào 3DS Max)
ta tiếp tục phần 2 phần này quan trọng nhất nên tôi sẽ phân tích và hướng dẫn kỷ hơn .
Thực ra các bạn cũng không cần làm gióng hệt tôi, vì như thế sức sáng tạo trọng 3DMax sẽ bị hạn chế. Khi nắm được các phần cơ bản rồi thì thao tác trong 3d không quan trọng, cái quan trọng là sẽ ứng dụng như thế nào vào thực tế công việc.
Thêm

Previous Older Entries